Listasafn Reykjavíkur, HafnarhúsTryggvagata 17, 101 Reykjavík

Opening hours: every day from 10:00 - 17:00, Thu 10:00 - 22:00
   


Music piece / Tónverk


Joshua is a refugee from Nigeria. In the spring of 2019, he was part of an independently organised group of refugees in Iceland that initiated protests against Iceland’s immigration/refugee policies.
The group hoped to be heard by society and the government, demanding a better and more humane treatment of asylum seekers in Iceland, an end to the deportations, equal access to health care, the right to work, the closing of isolated refugee camps, and a substantial review for all applications for asylum. Like many other refugees from Africa, Joshua reached Europe on a small boat landing on the shores of Italy. There he lived on the streets for several years until he managed to come to Iceland.
Eventually his case got rejected in Iceland and he was deported back to Italy.
//
Joshua er flóttamaður frá Nígeríu. Vorið 2019 var hann partur af “Refugees in Iceland”, hópi hælisleitenda á Íslandi sem mótmælti íslenskum lögum og reglugerðum um hælisleitendur.
Hópurinn vonaðist til þess að fá áheyrn hjá samfélaginu og ríkisstjórninni og krafðist bættrar og mannúðlegrar meðferðar í garð hælisleitenda, stöðvun brottvísana, efnismeðferðar fyrir alla sem sækja um hæli á Íslandi, atvinnuleyfi á meðan á umsókn stendur, jafns aðgangs að heilbrigðiskerfi og lokunar einangraðs flóttamannahúsnæðis á Ásbru. Eins og margir aðrir flóttamenn frá Afríku kom Joshua til Evrópu á litlum bát við strandir Ítalíu. Þar bjó hann á götunni í nokkur ár þangað til honum tókst að koma til Íslands. Að lokum var umsókn hans um hæli á Íslandi synjað og honum var brottvísað til Ítalíu.
Art piece / Listaverk


by Eva Bjarnadóttir

(untitled) / (án titils)
Lupine (Lupinus nootkatensis) / Lúpína (Lupinus nootkatensis)


“Alaskalúpína (Lupinus nootkatensis) er talin ágeng og framandi tegund á Íslandi. Hún setur mikinn svip á landið og umbreytir gróðurfari og búsvæðum dýra. Hún vex villt í Norður-Ameríku en var flutt inn til Íslands sem garðaplanta fyrir aldamótin 1900. Um miðja síðustu öld var byrjað að nýta plöntuna í landgræðslu.

Alaskalúpínan bindur köfnunarefni úr andrúmsloftinu og skilar því til jarðvegsins. Hún eykur því frjósemi landsins sem hún nemur. Hún er gagnrýnd fyrir það að fara inn á hálf- eða vel gróið land og bola þeim tegundum sem fyrir eru í burtu. Þar sem hún nemur land í snauðum jarðvegi fjölgar tegundum. Hvort lúpínan hörfi á endanum þar sem hún hefur numið land er óljóst, það er ekki vitað. Sumsstaðar hefur hún tekið að hörfa en annarsstaðar ekki. Það er talið ómögulegt að eyða lúpínu úr því sem við höfum skilgreint sem íslenskt land. (Heimild: http://utgafa.ni.is/skyrslur/2018/NI-18005.pdf)

m
a
a
a
a
a
a
a
n
n
s
t
u vaxtarverkina þegar þú varst lítið barn? Lítið barn sem upplifði verkina, verkina, sem hina allra verstu. . .

Tileinkað Joshua frá Nígeríu, sem komst heilu á höldnu til Ítalíu á bát yfir Miðjarðarhafið þar sem honum tókst að útvega sér ferð til Íslands. Hann gerði sér vonir um hæli á Íslandi, en var sendur til baka til Ítalíu, þar sem hann hefst við á götunni í dag.

//
Alaskan lupine (Lupinus nootkatensis) is considered an invasive and exotic species in Iceland. It makes a big impression on the landscape and alters flora and habitats of fauna. It grows wild in North America but was imported to Iceland as a garden plant before 1900. In the middle of the last century, the plant was being used in land reclamation.

Alaskan lupine fixes nitrogen from the atmosphere in the soil. It increases the fertility of the land it occupies. It is criticized for entering semi- or well-vegetated land and supplanting existing species. Where it occupies land in poor soil, the number of species increases. Whether the lupine will eventually retreat from where it has settled is yet unclear, it is unknown. In some places it has begun to retreat but not elsewhere. It is considered impossible to eliminate lupines from what we have defined as Icelandic soil. (Reference: http://utgafa.ni.is/skyrslur/2018/NI-18005.pdf)

r e m

e e e e e e

m
b
e
r the growing pains when you were a little child? A little child who experienced the pains, the pains, the worst of all pains. . .

Dedicated to Joshua from Nigeria, who arrived safely to Italy on a boat across the Mediterranean where he managed to arrange a trip for himself to Iceland. He hoped for an asylum in Iceland, but was sent back to Italy, where he lives on the streets today.

 

Eva Bjarnadóttir (b.1983) graduated from GerritRietveld Academy in Holland 2016. She has empowered cultural life in Öræfi for the past years as well as participating in exhibitions in Iceland.
/
Eva Bjarnadóttir (f.1983) útskrifaðist frá Gerrit Rietveld Akademíu í Hollandi 2016. Hún hefur unnið að því að efla menningarlíf austur í Öræfum á undanförnum misserum ásamt því taka þátt í sýningum innanlands.


evabjarnadottir.com